RM188.00
XENÁ Soy Vegen (ORIGINAL 原味, Sweet Potatoe 紫薯 , Chocolate 巧克力) 30g x 30s
Price RM188.00
Product SKU 9202304000001
Brand XENÁ
Size (L x W x H) 14 cm x 24 cm x 11 cm
Availability 10
TYPE
Quantity
Description

好处:

◆提供饱腹感和必要营养素

◆增强身体免疫功能

◆降低患上疾病的风险

◆预防便秘,促进排便

◆抗衰老,预防老化疾病

◆调节血糖,血压和血脂水平

◆建立和修复肌肉

◆帮助燃烧脂肪